1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1956

Janvāris

7

Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) Augstā iestāde apstiprina no trešām valstīm importēto tērauda izstrādājumu brīvas apgrozības principu Kopienā.

Maijs

6

Beļģijas ārlietu ministrs Pols Anrī Spāks savus EOTK kolēģus iepazīstina ar ziņojumu par Kopienas līgumu projektiem, kas paredz izveidot Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom).

29

P. A. Spāka ziņojums tiek apstiprināts. Tiekoties Venēcijā, ārlietu ministri nolemj starpvaldību līmenī sākt sarunas par divu līgumu noslēgšanu (līgumi par EEK un Euratom izveidi).

Jūnijs

26

Briselē tiek sāktas sarunas par EEK un Euratom dibināšanas līgumu projektu izstrādi.

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?