1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1956

Jaanuar

7

ESTÜ Ülemamet kinnitab kolmandatest riikidest imporditud terasetoodete vaba ringluse põhimõtte kehtivust ühenduses.

Mai

6

Belgia välisminister Paul-Henri Spaak esitab teistele ESTÜ välisministritele aruande lepingueelnõude kohta, milles nähakse ette Euroopa Majandusühenduse ja Euratomi loomine.

29

Spaaki aruanne kiidetakse heaks. Välisministrite kohtumine Veneetsias. Otsustatakse alustada valitsustevahelisi läbirääkimisi, et sõlmida lepingud Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamiseks.

Juuni

26

Brüsselis algavad läbirääkimised EMÜ ja Euratomi asutamislepingute koostamiseks.

 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?