1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1956

Januar

7

EKSF's Høje Myndighed bekræftede, at stålprodukter importeret fra tredjelande kunne bevæges frit inden for Fællesskabet.

Maj

6

Den belgiske udenrigsminister Paul-Henri Spaak forelagde sine EKSF-kolleger en rapport om et udkast til fællesskabstraktater om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Euratom.

29

Spaak-rapporten blev godkendt. På sit møde i Venedig besluttede udenrigsministrene at indlede mellemstatslige forhandlinger om at indgå to traktater om oprettelse af et europæisk økonomisk fællesskab og et atomenergifællesskab.

Juni

26

Forhandlingerne om udformning af traktaterne om oprettelse af EØF og Euratom indledtes i Bruxelles.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?