1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1954

Maj

11

Alcide de Gasperi zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Sierpień

20-23

Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia spotykają się w Brukseli. Francuskiemu mężowi stanu, Pierre'owi Mendèsowi France, nie udaje się doprowadzić do złagodzenia ponadnarodowego charakteru Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO).

30

Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuca Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną.

Październik

23

Po konferencji londyńskiej w Paryżu zostają podpisane umowy w sprawie zmienionego traktatu brukselskiego i powstaje Unia Zachodnioeuropejska (UZE).

Listopad

10

Jean Monnet, przewodniczący Wysokiej Władzy EWWiS, składa rezygnację po niepowodzeniu EWO.

Grudzień

21

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydaje pierwsze orzeczenie.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?