1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1954

Maj

11

Alcide de Gasperi blev valgt til formand for Den Europæiske Parlamentariske Forsamling.

August

20-23

De Seks mødtes i Bruxelles. Den franske politiker Pierre Mendès France fik ikke held til sit forsøg på at nedtone Det Europæiske Forsvarsfællesskabs overnationale karakter.

30

Den franske nationalforsamling forkastede traktaten om Det Europæiske Forsvarsfællesskab.

Oktober

23

Efter London-konferencen undertegnedes aftalen om en ændret Bruxelles-traktat i Paris og Den Vesteuropæiske Union (WEU) var hermed oprettet.

November

10

Formanden for EKSF's Høje Myndighed, Jean Monnet, trådte tilbage efter det mislykkede forsøg med Det Europæiske Forsvarsfællesskab (EDC).

December

21

EF-Domstolen afsagde sin første dom.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?