1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1954

Květen

11

Předsedou Parlamentního shromáždění je zvolen Alcide de Gasperi.

Srpen

20–23

V Bruselu se scházejí představitelé Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa a Nizozemska. Předseda francouzské vlády Pierre Mendès France žádá, aby byl oslaben nadstátní charakter Evropského obranného společenství. Se svým požadavkem však neuspěje.

30

Francouzské Národní shromáždění Smlouvu o Evropském obranném společenství zamítá.

Říjen

23

V návaznosti na londýnskou konferenci jsou v Paříži podepsány dohody o změnách bruselského paktu: vzniká Západoevropská unie.

Listopad

10

Po krachu Evropského obranného společenství rezignuje Jean Monnet na funkci předsedy Vysokého úřadu ESUO.

Prosinec

21

Evropský soudní dvůr vydává své první rozhodnutí.

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?