1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1953

Januari

1

EKSG-avgiften, den första "skatten" inom ramen för Europasamarbetet, införs.

Februari

10

Gemensamma marknaden för kol och järnmalm inrättas. De sex medlemsländerna avskaffar tullar och kvantitativa restriktioner på dessa råvaror.

Mars

7

Europeiska domstolens stadgar offentliggörs i EKSG:s officiella tidning. Från och med nu kan domstolen ta upp mål enligt Parisfördraget.

9

Ordföranden i den ad hoc-församling som inrättats den 10 september 1952, Paul-Henri Spaak, överlämnar ett utkast till fördrag om inrättandet av en europeisk politisk gemenskap till EKSG-rådets ordförande, Georges Bidault. Tanken med en sådan gemenskap var att garantera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, att garantera medlemsstaterna säkerhet mot aggressioner, att garantera samordningen av medlemsstaternas utrikespolitik och att stegvis införa en gemensam marknad. Fem institutioner planeras i utkastet: ett europeiskt exekutivt råd, en tvåkammarförsamling, ett råd bestående av nationella ministrar, en domstol samt en ekonomisk och social kommitté. 

15

Den gemensamma marknaden för järnskrot inrättas.

Augusti

12

EKSG och Internationella arbetsorganisationen (ILO) undertecknar ett samarbetsavtal.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?