1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1953

Janvāris

1

Stājas spēkā pirmais Eiropas nodoklis — Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) nodeva.

Februāris

10

Tiek izveidots ogļu un dzelzsrūdas kopējais tirgus. Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija atceļ muitas nodevas un kvantitatīvos ierobežojumus šiem izejmateriāliem.

Marts

7

EOTK Oficiālajā Vēstnesī tiek publicēti Eiropas Tiesas procedūras noteikumi. No šīs dienas Parīzes Līgumā paredzētās apelācijas sūdzības var iesniegt Tiesā.

9

Pols Anrī Spāks, 1952. gada 10. septembrī izveidotās speciālās asamblejas prezidents, iesniedz EOTK Padomes priekšsēdētājam Žoržam Bido līguma projektu par Eiropas politiskās kopienas izveidi. Šīs kopienas mērķis būtu aizsargāt cilvēktiesības un pamattiesības, pasargāt dalībvalstis no agresijas, koordinēt dalībvalstu ārpolitiku un pakāpeniski veidot kopējo tirgu. Līguma projektā ir paredzētas piecas institūcijas: Eiropas izpildpadome, divu palātu parlaments, valstu ministru padome, tiesa un ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

15

Tiek izveidots metāllūžņu kopējais tirgus.

Augusts

12

EOTK un Starptautiskā Darba organizācija (SDO) paraksta sadarbības nolīgumu.

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?