1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1953

Tammikuu

1.

EHTY:n erityismaksu, ensimmäinen eurooppalainen vero, otetaan käyttöön.

Helmikuu

10.

Hiilen ja teräksen yhteismarkkinat aloittavat toimintansa. EHTY:n kuusi jäsenvaltiota luopuvat kyseisiä raaka-aineita koskevista tullimaksuista ja määrällisistä rajoituksista. 

Maaliskuu

7.

Yhteisön tuomioistuimen työjärjestys julkaistaan EHTY:n virallisessa lehdessä. Kuten nykyäänkin, Pariisin sopimuksessa tarkoitetut asiat voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

9.

Syyskuun 10. päivänä 1952 perustetun väliaikaisen yleiskokouksen puheenjohtaja Paul-Henri Spaak esittää EHTY:n neuvoston puheenjohtajalle G. Bidault'lle luonnoksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta. Kyseisen yhteisön tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaaminen, jäsenvaltioihin kohdistuvan ulkoisen uhan torjuminen, jäsenvaltioiden ulkopolitiikan yhteensovittaminen sekä yhteismarkkinoiden toteuttaminen asteittain. Perustamissopimusluonnoksessa mainitaan viisi toimielintä: "Euroopan toimeenpaneva neuvosto" (European Executive Council), kaksikamarinen parlamentti, kansallisten ministerien neuvosto, tuomioistuin sekä talous- ja sosiaalineuvosto.

15.

Romuraudan yhteismarkkinat avautuvat.

Elokuu

12.

EHTY ja Kansainvälinen työjärjestö (ILO) allekirjoittavat yhteistyösopimuksen.

 Ks. myös

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.