1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1953

Leden

1

Začíná se uplatňovat daň ESUO, první evropská daň.

Únor

10

Začíná fungovat společný trh s uhlím a ocelí. Belgie, Francie, Itálie, Německo, Lucembursko, Německo a Nizozemsko přestaly používat cla a množstevní omezení vztahující se k těmto surovinám.

Březen

7

V Úředním věstníku ESUO vychází procesní nařízení Evropského soudního dvora. Od tohoto dne se lze na tento soud obracet, tak jak to stanoví Pařížská smlouva.

9

Paul-Henri Spaak, předseda „shromáždění ad hoc“, vytvořeného 10. září 1952, předkládá G. Bidaultovi, předsedovi Rady ESUO, návrhy smlouvy o zřízení Evropského politického společenství. Cílem tohoto společenství má být zajistit dodržování lidských práv a základních práv, zaručit bezpečnost členských států v případě agrese, koordinovat vnější politiku členských států a postupně zavést společný trh. Návrh smlouvy počítá s vytvořením pěti orgánů: Evropské výkonné rady, dvoukomorového parlamentu, Rady ministrů členských států, Soudního dvora a Hospodářského a sociálního výboru.

15

Začíná fungovat společný trh se šrotem.

Srpen

12

ESUO podepisuje dohodu o spolupráci s Mezinárodní organizací práce (ILO).

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?