1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1952

Maj

27

Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Zvezna republika Nemčija in Nizozemska so v Parizu podpisale pogodbo o ustanovitvi Evropske obrambne skupnosti.

Julij

23

Začetek veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Za predsednika Visoke oblasti je bil imenovan francoski politik Jean Monnet, za predsednika Enotne skupščine pa belgijski politik Paul-Henri Spaak.

30

Mesto Luxembourg je postalo začasni sedež ESPJ.

Avgust

10

Začetek dela Visoke oblasti ESPJ.

November

10

V okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) so Belgiji, Franciji, Italiji, Luksemburgu, ZR Nemčiji in Nizozemski dovolili odstopanje od obravnave po načelu največjih ugodnosti in jim tako omogočili izpolniti dolžnosti do ESPJ.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?