1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1952

Maj

27

Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia podpisują w Paryżu Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną (EWO).

Lipiec

23

Wejście w życie Traktatu o EWWiS. Jean Monnet zostaje przewodniczącym Wysokiej Władzy, a Paul-Henri Spaak – Wspólnego Zgromadzenia.

30

Luksemburg zostaje wybrany na tymczasową siedzibę EWWiS.

Sierpień

10

Wysoka Władza EWWiS rozpoczyna urzędowanie.

Listopad

10

W ramach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) zapada decyzja o przyznaniu Belgii, Francji, Niemcom, Włochom, Luksemburgowi i Holandii odstępstwa od klauzuli najwyższego uprzywilejowania, tak aby umożliwić im wypełnianie zobowiązań w ramach EWWiS.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?