1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1952

Maijs

27

Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija Parīzē paraksta Eiropas Aizsardzības kopienas līgumu.

Jūlijs

23

Stājas spēkā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) dibināšanas līgums. Žanu Monē ieceļ par Augstās iestādes priekšsēdētāju, un Pols Anrī Spāks ir Kopējās asamblejas prezidents.

30

Par EOTK pagaidu mītnes vietu tiek izvēlēta Luksemburga.

Augusts

10

Darbu sāk EOTK Augstā iestāde.

Novembris

10

Saskaņā ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) Beļģijai, Francijai, Itālijai, Luksemburgai, Nīderlandei un Vācijai tiek piešķirtas tiesības atkāpties no vislielākās labvēlības režīma piemērošanas, lai tās varētu pildīt savas EOTK līgumā paredzētās saistības.

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?