1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1952

Maj

27

De Seks (Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene) undertegnede traktaten om Det Europæiske Forsvarsfællesskab (EDC) i Paris.

Juli

23

EKSF-traktaten trådte i kraft. Jean Monnet blev udnævnt til formand for Den Høje Myndighed og Paul-Henri Spaak for Forsamlingen.

30

Luxembourg blev valgt til EKSF's foreløbige hjemsted.

August

10

EKSF's Høje Myndighed begyndte sin virksomhed.

November

10

Den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) besluttede at give De Seks dispensation fra mestbegunstigelsesbehandlingen, således at de kunne opfylde deres EKSF-forpligtelser.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?