1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1952

Květen

27

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko podepisují v Paříži Smlouvu o Evropském obranném společenství.

Červenec

23

Smlouva o ESUO vstupuje v platnost. Předsedou Vysokého úřadu ESUO je jmenován Jean Monnet. Paul-Henri Spaak se stává předsedou jeho Společného shromáždění.

30

Dočasným sídlem ESUO je zvolen Lucemburk.

Srpen

10

Vysoký úřad ESUO začíná fungovat.

Listopad

10

Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) rozhoduje o udělení výjimky Belgii, Francii, Itálii, Lucembursku, Německu a Nizozemsku z doložky nejvyšších výhod, aby tyto státy splnily povinnosti, které pro ně vyplývají z členství v ESUO.

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?