1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1951

Februāris

15

Parīzē (Francijā) notiek sanāksme ar mērķi izveidot Eiropas Aizsardzības kopienu. Sanāksmē piedalās Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga un Vācija, kā arī sešas novērotājvalstis (ASV, Kanāda, Dānija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste un Nīderlande).

Aprīlis

18

Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija paraksta Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) dibināšanas līgumu (Parīzes līgumu).

Decembris

10

Pols Anrī Spāks atkāpjas no Eiropas Padomes Konsultatīvās asamblejas prezidenta amata, protestējot pret Apvienotās Karalistes vienaldzīgo attieksmi pret Eiropu.

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?