You are here:

Europos Sąjungos istorija

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Vasaris

15 d.

Paryžiuje (Prancūzija) įvyko susitikimas dėl Europos gynybos bendrijos steigimo. Susitikime dalyvavo Belgija, Italija, Liuksemburgas, Prancūzija, Vokietija ir dar šešios šalys stebėtojo teisėmis (JAV, Kanada, Danija, Norvegija, Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai).

Balandis

18 d.

Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija pasirašė Paryžiaus sutartį, kuria įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB).

Gruodis

10 d.

Paulas Henri Spaakas atsisakė Europos Tarybos konsultacinės asamblėjos pirmininko pareigų, protestuodamas prieš Jungtinės Karalystės abejingą požiūrį į Europą.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959