1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1951

Φεβρουάριος

15

Πραγματοποιείται στο Παρίσι (Γαλλία) σύσκεψη με σκοπό τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας. Η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία συμμετέχουν στη σύσκεψη παράλληλα με έξι χώρες παρατηρήτριες (ΗΠΑ, Καναδάς, Δανία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κάτω Χώρες).

Απρίλιος

18

Οι Έξι (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) υπογράφουν τη Συνθήκη των Παρισίων για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).

Δεκέμβριος

10

Ο Πωλ Ανρί Σπάακ, εγκαταλείπει την Προεδρία της συμβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδιάφορη συμπεριφορά του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της Ευρώπης.

 Επίσης

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;