1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1951

Februar

15

Et møde med henblik på skabelsen af et europæisk forsvarsfællesskab blev afholdt i Paris. Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg og Tyskland deltog i mødet sammen med seks observatørlande (USA, Canada, Danmark, Norge, Det Forenede Kongerige og Nederlandene).

April

18

De Seks (Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene) undertegnede Paris-traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF).

December

10

Paul Henri Spaak forlod stillingen som formand for Europarådets rådgivende forsamling i protest mod Det Forenede Kongeriges lunkne holdning til Europa.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?