1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1950

Maj

9

År 1950 i ett tal inspirerat av Jean Monnet föreslog den franska utrikesministern Robert Schuman att man skulle integrera Västeuropas kol- och stålindustrier.

Juni

3

Belgien, Frankrike, Luxemburg, Italien, Nederländerna och Tyskland ansluter sig till Schumandeklarationen. 

Augusti

26-28

Europarådets församling godkänner Schumanplanen.

September

19

Europeiska betalningsunionen inrättas.

November

4

Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna undertecknas i Rom.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?