1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1949

Januar

28

Francija, Združeno kraljestvo in države Beneluksa so se dogovorile o ustanovitvi Sveta Evrope ter povabile Dansko, Irsko, Italijo, Norveško in Švico k pripravi ustanovne listine.

April

4

V Washingtonu, ZDA, so podpisali Severnoatlantsko pogodbo.

Maj

5

V britanski prestolnici London so podpisali statut Sveta Evrope.

Avgust

3

Začetek veljavnosti statuta Sveta Evrope.

10

Prvo zasedanje Posvetovalne skupščine Sveta Evrope v francoskem Strasbourgu. Federalisti v skupščini so zahtevali ustanovitev evropskega političnega vodstva.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?