1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1949

Styczeń

28

Francja, Wielka Brytania i kraje Beneluksu podejmują decyzję o ustanowieniu Rady Europy i zwracają się do Danii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Szwajcarii o pomoc w przygotowywaniu statutu takiej Rady.

Kwiecień

4

Zawarcie Paktu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie.

Maj

5

Podpisanie statutu Rady Europy w Londynie.

Sierpień

3

Wejście w życie statutu Rady Europy.

10

Pierwsza sesja Zgromadzenia Konsultacyjnego Rady Europy w Strasburgu we Francji. Federalistyczni członkowie zgromadzenia zwracają się o ustanowienie europejskich władz politycznych.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?