1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1948

Januari

1

Tullkonventionen mellan Belgien, Luxemburg och Nederländerna träder i kraft.

Mars

17

Fördraget om Västeuropeiska unionen (Brysselfördraget) undertecknas av Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien.

April

16

Europeiska ekonomiska samarbetsorganisationen (OEEC) skapas för att samordna Marshallplanen.

Maj

7-11

Med stöd av Internationella kommittén av europeiska enhetsrörelser sammanträder Europakongressen i Haag i Nederländerna. Mötet leds av Winston Churchill och 800 delegater deltar. Dessa förordar inrättandet av en europeisk rådgivande församling och ett särskilt europeiskt råd med ansvar för förberedandet av de europeiska ländernas politiska och ekonomiska integration. De förordar också antagandet av en konvention om de mänskliga rättigheterna och inrättandet av en domstol, för att garantera att en sådan konvention efterlevs.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?