1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1948

Januar

1

Začetek veljavnosti carinskega sporazuma med Belgijo, Luksemburgom in Nizozemsko.

Marec

17

Predstavniki Belgije, Francije, Luksemburga, Nizozemske in Združenega kraljestva so podpisali Bruseljsko pogodbo, ki je bila temelj poznejše Zahodnoevropske unije.

April

16

Za izvajanje Marshallovega načrta je bila ustanovljena Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje (OEEC).

Maj

7-11

V nizozemski prestolnici Haag je odbor za mednarodno koordinacijo gibanj za združitev Evrope organiziral Evropski kongres. Udeležilo se ga je 800 delegatov, predsedoval mu je britanski državnik Winston Churchill. Udeleženci so se zavzeli za ustanovitev evropske posvetovalne skupščine in evropskega posebnega sveta, ki bi organizirala politično in gospodarsko povezovanje evropskih držav. Priporočili so tudi sprejem listine o človekovih pravicah in ustanovitev sodišča, ki bi zagotovilo spoštovanje teh pravic.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?