1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1948

Janvāris

1

Stājas spēkā muitas konvencija starp Beļģiju, Luksemburgu un Nīderlandi.

Marts

17

Apvienotā Karaliste, Beļģija, Francija, Luksemburga un Nīderlande paraksta Līgumu par Rietumeiropas Savienību (Briseles līgumu).

Aprīlis

16

Māršala plāna īstenošanas koordinēšanai tiek izveidota Eiropas Ekonomiskās sadarbības organizācija (EESO).

Maijs

7-11

Ar Starptautiskās Eiropas apvienošanas kustību koordinēšanas komitejas atbalstu Hāgā (Nīderlandē) notiek Eiropas kongress. To vada Vinstons Čērčils, un tajā piedalās 800 delegātu. Kongresa dalībnieki iesaka izveidot Eiropas konsultatīvo asambleju un īpašu Eiropas padomi, lai sagatavotos Eiropas valstu politiskajai un ekonomiskajai integrācijai. Viņi iesaka arī pieņemt cilvēktiesību hartu un izveidot tiesu, lai nodrošinātu šīs hartas ievērošanu.

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?