1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1948

Ιανουάριος

1

Τίθεται σε ισχύ η τελωνειακή σύμβαση μεταξύ Βελγίου, Λουξεμβούργου και Κάτω Χωρών.

Μάρτιος

17

Υπογράφεται η συνθήκη Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (Σύμφωνο των Βρυξελλών) από το Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, και Ηνωμένο Βασίλειο.

Απρίλιος

16

Δημιουργείται ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) για το συντονισμό του σχεδίου Marshall.

Μάιος

7-11

Με την υποστήριξη του διεθνούς συντονισμού κινημάτων για την Ένωση της Επιτροπής της Ευρώπης, διεξάγεται στη Χάγη (Κάτω Χώρες) το συνέδριο για την Ευρώπη. Προεδρεύεται από τον Winston Churchill και συμμετέχουν 800 αντιπρόσωποι. Οι συμμετέχοντες συστήνουν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής συνέλευσης διαβούλευσης και ενός ευρωπαϊκού ειδικού συμβουλίου, που θα επιφορτιστούν με το καθήκον να προετοιμάσουν την πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χωρών. Συστήνουν επίσης τη θέσπιση ενός χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση αυτού του χάρτη, τη δημιουργία δικαστηρίου.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;