1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1948

Januar

1

Toldkonventionen mellem Belgien, Luxembourg og Nederlandene trådte i kraft.

Marts

17

Traktaten om den vesteuropæiske union (Bruxelles-traktaten) blev undertegnet af Belgien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige.

Maj

16

Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsorganisation (OEEC) blev skabt for at koordinere Marshallplanen.

Maj

7-11

Den Internationale Komité af Europæiske Enhedsbevægelser indkaldte til en europæisk kongres i Haag. Mødet blev ledet af Winston Churchill og 800 delegerede deltog. Deltagerne anbefalede, at der blev oprettet en europæisk rådgivende forsamling og et særligt europæisk råd, som skulle have til opgave at forberede de europæiske landes politiske og økonomiske integration. De opfordrede også til, at der blev vedtaget en menneskerettighedskonvention og tillige en domstol til at sikre, at en sådan konventionefterleves.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?