1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1946

September

19

Winston Churchill efterlyser ett "slags Europas förenade stater" i ett tal vid universitetet i Zürich.

December

17

Europeiska federalisters union grundas i Paris.

 Se också