Na poti k članstvu v EU

EU se bo širila še naprej, saj je držav, ki se zanimajo za članstvo English vedno več. Razdelimo jih lahko v dve skupini: države kandidatke in morebitne države kandidatke English. V prvi skupini so države, ki že prenašajo (ali uveljavljajo) zakonodajo EU v svojo nacionalno zakonodajo, v drugi pa države, ki pogojev za članstvo v EU English še ne izpolnjujejo.

 Prenosi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?