Na ceste k členstvu v EÚ

Keďže záujem o členstvo v EÚ English prejavuje čoraz väčší počet krajín, proces rozširovania Únie bude pokračovať. Tieto krajiny môžeme rozdeliť na kandidátske krajiny a potenciálnych kandidátov English. Prvá skupina krajín je v procese transponovania (resp. integrácie) právnych predpisov EÚ do svojho vnútroštátneho práva, zatiaľ čo potenciálne kandidátske krajiny zatiaľ nespĺňajú požiadavky EÚ na členstvo English.

 Na prevzatie

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?