Procesul de aderare la UE

UE va continua să se extindă, întrucât numărul ţărilor care manifestă interes faţă de aderare English este în creştere. Aceste ţări pot fi grupate în două categorii : ţări candidate şi ţări potenţial candidate English. În timp ce primele se află în plin proces de transpunere (sau integrare) a legislaţiei UE în legislaţia naţională, ţările potenţial candidate încă nu îndeplinesc criteriile de aderare English.