Ceļā uz dalību ES

ES paplašināšanās turpināsies, jo vairākas valstis ir paudušas vēlēšanos tajā iestāties English. Šīs valstis var iedalīt divās kategorijās: kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis English. Kandidātvalstis ir jau sākušas ES tiesību aktu transponēšanu (jeb iestrādāšanu) savos likumos, savukārt potenciālās kandidātvalstis vēl neatbilst kritērijiem, kas noteikti dalībai ES English.

 Lejupielādes

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?