Ceļā uz dalību ES

ES paplašināšanās turpināsies, jo vairākas valstis ir paudušas vēlēšanos tajā iestāties English. Šīs valstis var iedalīt divās kategorijās: kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis English. Kandidātvalstis ir jau sākušas ES tiesību aktu transponēšanu (jeb iestrādāšanu) savos likumos, savukārt potenciālās kandidātvalstis vēl neatbilst kritērijiem, kas noteikti dalībai ES English.