Kelyje į narystę ES

ES didės ir toliau, narystė ES domina vis daugiau šalių English. Jas galima suskirstyti į šalis kandidates ir potencialias šalis kandidates English. Šalys kandidatės šiuo metu perkelia ES teisės aktus į nacionalinę teisę, o potencialios šalys kandidatės dar neatitinka narystės ES reikalavimų English.