Καθ΄οδόν προς την προσχώρηση στην ΕΕ

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να μεγαλώνει καθώς ολοένα περισσότερες χώρες ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν σε αυτήν English. Οι χώρες αυτές διακρίνονται στις υποψήφιες χώρες και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες English. Οι υποψήφιες χώρες βρίσκονται ήδη στο στάδιο της 'μεταφοράς' (ή αλλιώς της ενσωμάτωσης) της νομοθεσίας της ΕΕ στην εθνική τους νομοθεσία, ενώ οι δυνάμει υποψήφιες χώρες δεν πληρούν ακόμη τους όρους προσχώρησης στην ΕΕ English.

 Τηλεφορτώσεις

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;