На път към членство в ЕС

ЕС ще продължава да се разширява, тъй като нарастващ брой страни изразяват интерес към членство в него English. Тези страни могат да бъдат разделени на страни кандидатки и потенциални страни кандидатки English. Първите са в процес на „транспониране“ (интегриране) на правото на ЕС в своето национално законодателство, докато потенциалните страни кандидатки все още не отговарят на изискванията за членство в ЕС English.

 Изтегляния

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?