You are here:

Zjednoczone Królestwo

Zjednoczone Królestwo

Zjednoczone Królestwo składa się z Anglii, Walii i Szkocji, które razem tworzą Wielką Brytanię, oraz z Irlandii Północnej. Zjednoczone Królestwo jest zróżnicowane pod względem geograficznym: wśród tamtejszych krajobrazów znajdziemy zarówno wybrzeża klifowe, wyżyny i niziny, jak również setki wysp na zachód i północ od Szkocji.

Do najważniejszych sektorów brytyjskiej gospodarki w 2012 r. należały administracja publiczna, obrona narodowa, edukacja, ochrona zdrowia i działalność w zakresie opieki społecznej (19,4 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,2 %) oraz przemysł (14,6 %).  

Główne rynki eksportowe dla brytyjskiej gospodarki to Niemcy, USA i Holandia, a w przypadku importu – Niemcy, Chiny i Holandia.

Stolica: Londyn

Powierzchnia: 248 527,8 km²

Liczba mieszkańców: 63 495 303 (2012 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 12,6 % (2012 r.)

PKB: 1,933 bln EUR (2012 r.)

Język urzędowy: angielski

Ustrój polityczny: monarchia parlamentarna

W UE od: 1 stycznia 1973 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 73

Waluta: funt szterling (GBP)

Czy należy do strefy Schengen? Nie. Wielka Brytania nie jest członkiem strefy Schengen.

Przewodnictwo w Radzie: w latach 1977–2005 Wielka Brytania sprawowała rotacyjne  przewodnictwo w Radzie UE 5 razy. Jej kolejna prezydencja przypada na 2017 r.

Wielka Brytania w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 73 posłów z Wielkiej Brytanii. Więcej informacji o brytyjskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii English

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele brytyjskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty brytyjskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1977 r., lipiec–grudzień 1981 r., lipiec–grudzień 1992 r., styczeń–czerwiec 1998 r., lipiec–grudzień 2005 r., lipiec–grudzień 2017 r.

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Komisja Europejska

Brytyjskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Jonathan Hill English, który odpowiada za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Wielkiej Brytanii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Wielka Brytania ma 24 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Wielka Brytania ma 24 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Wielka Brytania utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Zjednoczonego Królestwa przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Wielka Brytania wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Wielka Brytania a budżet UE w 2012 r.:

  • Łączne wydatki UE w Wielkiej Brytanii: 6,934 mld EUR
  • Łączne wydatki UE jako % brytyjskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,36 %
  • Łączny wkład Wielkiej Brytanii do budżetu UE: 13,461 mld EUR
  • Wkład Wielkiej Brytanii do budżetu UE jako % brytyjskiego DNB: 0,71 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

  • Środki z budżetu UE w Wielkiej Brytanii English
  • UE i pieniądze
  • Budżet UE – wydatki i dochody DeutschEnglishfrançais

Projekty finansowane przez UE w Wielkiej Brytanii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Wielką Brytanię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Wielka Brytania się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Wielka Brytania – informacje praktyczne