Navigācijas ceļš

You are in the principal navigation of the site

Apvienotā Karaliste

Apvienotā Karaliste aptver Angliju, Velsu, Skotiju (tās kopā veido Lielbritāniju) un Ziemeļīriju. Valsts ir ģeogrāfiski daudzējāda: klintis jūras krastā, kalnienes un zemienes un liels skaits salu pie Skotijas rietumu un ziemeļu krastiem.

Apvienotās Karalistes ekonomikas svarīgākās nozares 2012. gadā bija pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (19,4 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (18,2 %) un rūpniecība (14,6 %). 

AK galvenokārt eksportē uz Vāciju, ASV un Nīderlandi. Savukārt tās galvenie importa partneri ir Vācija, Ķīna un Nīderlande.

Galvaspilsēta: Londona

Platība: 248 527,8 km²

Iedzīvotāju skaits: 63 495 303 (2012)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 12,6 % (2012)

IKP: 1,933 triljoni eiro (2012)

ES oficiālā valoda: angļu

Valsts iekārta: parlamentāra konstitucionālā monarhija

ES dalībvalsts no: 1973. gada 1. janvāra

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 73

Valūta: sterliņu mārciņa (GBP)

Vai tur var ceļot, neuzrādot pasi? Nē, AK nav Šengenas zonā.

Padomes prezidentūra: ES Padomes rotējošā prezidentūra AK pārziņā laikā no 1977. gada līdz 2005. gadam bijusi 5 reizes. Nākamā reize būs 2017. gadā.

Plašāka informācija

Apvienotā Karaliste ES

Eiropas Parlaments

Apvienotajai Karalistei ai ir 73 deputāts Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Apvienotajā Karalistē English

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. AK valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

AK prezidentūras laikposmi:

1977. gada janvāris – jūnijs | 1981. gada jūlijs – decembris | 1992. gada jūlijs – decembris | 1998. gada janvāris – jūnijs | 2005. gada jūlijs – decembris | 2017. gada jūlijs – decembris |

Vairāk par pašreizējo ES Padomes prezidentūru lasiet te Englishfrançaisitaliano.

Eiropas Komisija

Apvienotajā Karalistē Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Džonatans Hills English, kura pārziņā ir finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Apvienotajā Karalistē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Apvienotajai Karalistei ir 24 pārstāvji English Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Reģionu komiteja

Apvienotajai Karalistei ir 24 pārstāvji English Reģionu komitejā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

AK pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp AK un ES struktūrām. Tās kā “Apvienotās Karalistes vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir AK finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

AK finanšu sadalījums 2012. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Apvienotajā Karalistē: 6,934 miljardi eiro
  • ES kopējie izdevumi % no AK NKI: 0,36 %
  • AK kopējais ieguldījums ES budžetā: 13,461 miljardi eiro
  • AK ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,71 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

  • ES līdzekļi Apvienotajā Karalistē English
  • ES un nauda
  • ES izdevumi un ieņēmumi DeutschEnglishfrançais

ES finansēti projekti Apvienotajā Karalistē

Finanšu līdzekļi, ko AK iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.

Praktiska informācija