You are here:

Jungtinė Karalystė

Jungtinė Karalystė

Jungtinę Karalystę (JK) sudaro Anglija, Velsas, Škotija (visos trys kartu jos sudaro Didžiąją Britaniją) ir Šiaurės Airija. Jungtinės Karalystės geografija įvairi: palei kai kurias pakrantes kyla uolos, yra aukštumų ir žemumų, nuo Škotijos vakarinės ir šiaurinės pakrančių nusidriekia šimtai salų.

Svarbiausi Jungtinės Karalystės ekonomikos sektoriai 2014 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,3 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (18,4 %), pramonė (13,5 %).

Pagrindinės Jungtinės Karalystės eksporto partnerės yra JAV, Vokietija ir Nyderlandai, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Kinija ir JAV.

Sostinė: Londonas

Plotas: 248 528 km²

Gyventojų skaičius: 64 875 165 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 12,8 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 2,569 trilijono EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba: anglų

Politinė sistema: parlamentinė konstitucinė monarchija

ES valstybė narė nuo: 1973 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 73

Valiuta: svaras sterlingų (GBP)

Ar priklauso Šengeno erdvei? Ne, Jungtinė Karalystė nepriklauso Šengeno erdvei.

Pirmininkavimas Tarybai: Jungtinė Karalystė rotacijos tvarka pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai 5 kartus (1977–2005 m.). Kitą kartą ji pirmininkaus 2017 m.

Jungtinė Karalystė Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Jungtinei Karalystei atstovauja 73 nariai.

Europos Parlamento biuras Jungtinėje Karalystėje English

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Jungtinės Karalystės vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Jungtinės Karalystės pirmininkavimo Tarybai datos:

1977 m. sausio–birželio mėn. | 1981 m. liepos–gruodžio mėn. | 1992 m. liepos–gruodžio mėn. | 1998 m. sausio–birželio mėn. | 2005 m. liepos–gruodžio mėn. | 2017 m. liepos–gruodžio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europos Komisija

Jungtinės Karalystės deleguotas Europos Komisijos narys yra Jonathanas Hillas English , atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Jungtinėje Karalystėje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 25 Jungtinės Karalystės atstovai English . Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Jungtinei Karalystei atstovauja 24 nariai English . Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Jungtinė Karalystė taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Jungtinės Karalystės ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Jungtinė Karalystė?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2014 m. Jungtinės Karalystės ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Jungtinėje Karalystėje – 6,985 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Jungtinėje Karalystėje sudaro 0,32 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Jungtinės Karalystės įnašas į ES biudžetą – 11,342 milijardo EUR
  • Jungtinės Karalystės įnašas į ES biudžetą sudaro 0,52 % JK BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Jungtinėje Karalystėje

Jungtinės Karalystės į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Jungtinei Karalystei.

Praktinė informacija