You are here:

Ujedinjena Kraljevina

Ujedinjena Kraljevina

Ujedinjena Kraljevina sastoji se od Engleske, Walesa, Škotske (koji zajedno čine Veliku Britaniju) i Sjeverne Irske. Krajolik Ujedinjene Kraljevine vrlo je raznolik, a odlikuje se ponekad stjenovitom obalom, nizinskim i gorskim područjima te stotinama otoka uz zapadnu i sjevernu obalu Škotske.

Najvažniji sektori gospodarstva Ujedinjene Kraljevine u 2014. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (18,3 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (18,4 %) te industrija (13,5 %).

Najvažniji izvozni partneri Ujedinjene Kraljevine jesu SAD, Njemačka i Nizozemska, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Kina i SAD.

Glavni grad: London

Površina: 248 528 km²

Broj stanovnika: 64 875 165 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 12,8 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 2,223 bilijuna EUR (2014.)

Službeni jezik EU-a: engleski

Politički sustav: parlamentarna ustavna monarhija

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1973.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 73

Currency: britanska funta (GBP)

Pripada li schengenskom prostoru? Ne, Ujedinjena Kraljevina ne pripada schengenskom prostoru.

Predsjedanje Vijećem: U razdoblju od 1977. do 2005. Ujedinjena Kraljevina preuzela je pet puta rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a. Sljedeće će predsjedanje biti 2017.

Ujedinjena Kraljevina u EU-u

Europski parlament

Ujedinjena Kraljevina ima 73 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Ujedinjenoj Kraljevini English

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici vlade Ujedinjene Kraljevine, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi predsjedanja Ujedinjene Kraljevine:

siječanj – lipanj 1977. | srpanj – prosinac 1981. | srpanj – prosinac 1992. | siječanj – lipanj 1998. | srpanj – prosinac 2005. | srpanj – prosinac 2017.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Jonathan Hill English povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Ujedinjena Kraljevina, a zadužen je za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Ujedinjenoj Kraljevini

Europski gospodarski i socijalni odbor

Ujedinjena Kraljevina ima 25 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Ujedinjena Kraljevina ima 24 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Ujedinjena Kraljevina komunicira s institucijama EU-a i s pomoću svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća „veleposlanstva u EU-u” Ujedinjene Kraljevine osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Ujedinjena Kraljevina pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Ujedinjene Kraljevine i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena u Ujedinjenoj Kraljevini: 6,985 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Ujedinjenoj Kraljevini izražena kao postotak njezina bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,32 %
  • ukupni doprinos Ujedinjene Kraljevine proračunu EU-a: 11,342 milijarda EUR
  • doprinos Ujedinjene Kraljevine proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,52 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

  • Proračun EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini English
  • Novac i EU
  • Prihodi i rashodi EU-a Deutsch English français

Projekti koje u Ujedinjenoj Kraljevini financira EU

Novcem koji Ujedinjena Kraljevina uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Ujedinjenu Kraljevinu.

Praktične informacije