You are here:

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvat Englanti, Wales, Skotlanti (jotka yhdessä muodostavat Ison Britannian) ja Pohjois-Irlanti. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jyrkkiä rantakallioita, ylänköjä ja alankoja sekä Skotlannin länsi- ja pohjoisrannikolla satoja saaria.

Yhdistyneen kuningaskunnan talouden tärkeimmät toimialat vuonna 2014 olivat julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (18,3 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (18,4 %) sekä teollisuus (13,5 %).

Yhdistyneen kuningaskunnan tärkeimmät vientimaat ovat Yhdysvallat, Saksa ja Alankomaat ja tuontimaat Saksa, Kiina ja Yhdysvallat.

Pääkaupunki: Lontoo

Pinta-ala: 248 528 km²

Väkiluku: 64 875 165 (2015)

Osuus EU:n väkiluvusta: 12,8 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 2,569 biljoonaa EUR (2015)

Virallinen EU-kieli: englanti

Poliittinen järjestelmä: parlamentaarinen, perustuslaillinen monarkia

Liittyi EU:n jäseneksi: 1.1.1973

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 73

Rahayksikkö: Englannin punta (GBP)

Schengen-jäsenyys: Ei, Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengen-alueeseen.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: Yhdistynyt kuningaskunta on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana 5 kertaa vuosina 1977–2005. Sen seuraava vuoro on vuonna 2017.

EUROPA – Yhdistynyt kuningaskunta EU:ssa

Euroopan parlamentti

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 73 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Yhdistyneen kuningaskunnan -tiedotustoimisto English

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Italian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 1977 | heinäkuu–joulukuu 1981 | heinäkuu–joulukuu 1992 | tammikuu–kesäkuu 1998 | heinäkuu–joulukuu 2005 | Heinäkuu–joulukuu 2017

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Euroopan komissio

Yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Jonathan Hill English , jonka vastuualueena on rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Yhdistyneen kuningaskunnan -edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 25 edustajaa English  Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 24 edustajaa English  alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Yhdistynyt kuningaskunta pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Yhdistynyt kuningaskunta antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2014:

  • EU-rahoitus Yhdistyneessä kuningaskunnassa: 6,985 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Yhdistyneen kuningaskunnan bruttokansantuloon: 0,32 %
  • Yhdistyneen kuningaskunnan maksut EU:n talousarvioon: 11,342 miljardia EUR
  • Yhdistyneen kuningaskunnan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,52 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

  • EU:n talousarvio – maakohtaista tietoa English
  • EU ja raha
  • EU:n tulot ja menot Deutsch English français

EU:n rahoittamat hankkeet Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneen kuningaskunnan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Käytännön tietoa