You are here:

Švédsko

Švédsko

Švédsko je najľudnatejšou zo severských krajín a treťou najväčšou krajinou EÚ z hľadiska rozlohy. Na západe oddeľuje Švédsko od Nórska horské pásmo a na juhu je prepojené s Dánskom cestným a železničným mostom.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Švédska v roku 2014 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (24,5 %), priemysel (19,7 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,4 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Švédska sú Nórsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Nórsko a Holandsko.

Hlavné mesto: Štokholm

Zemepisná rozloha: 438 574 km2

Obyvateľstvo: 9 747 355 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 1,9 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 444,235 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: švédčina

Politický systém:  parlamentná konštitučná monarchia

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1995

Počet poslancov v Európskom parlamente: 20

Mena: švédska koruna (SEK)

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 25. marec 2001.

Predsedníctvo Rady: Švédsko predsedalo Rade EÚ dvakrát, konkrétne v rokoch 2001 a 2009.

Švédsko v EÚ

Európsky parlament

Švédsko má v Európskom parlamente 20 poslancov. Poslanci EP za Švédsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Švédsku svenska      

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia švédskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Švédska:

január až jún 2001 | júl až december 2009

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Švédsko do Európskej komisie je Cecilia Malmström English , ktorá je zodpovedná za obchod.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie vo Švédsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Švédsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 14 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Švédsko má vo Výbore regiónov 12 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Švédsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Švédska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Švédska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Švédska s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ vo Švédsku: 1,691 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % švédskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,38 %
  • Celkový príspevok Švédska do rozpočtu EÚ: 3,828 miliardy EUR
  • Príspevok Švédska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,86 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Švédsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Švédska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Švédsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Švédsku