You are here:

Szwecja

Szwecja

Szwecja jest najbardziej zaludnionym spośród krajów nordyckich, a pod względem powierzchni kraju – trzecim co do wielkości państwem w Unii Europejskiej. Od zachodu graniczy z Norwegią, od której oddziela ją łańcuch górski. Z leżącą na południe od Szwecji Danią łączy ją most kolejowo-drogowy biegnący nad cieśniną Sund.

Do najważniejszych sektorów szwedzkiej gospodarki w 2012 r. należały administracja publiczna, obrona narodowa, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (23,9 %), przemysł (19,9 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (17,6 %).

Główne rynki eksportowe dla szwedzkiej gospodarki to Norwegia, Niemcy i Wielka Brytania, a w przypadku importu – Niemcy, Norwegia i Dania.

Stolica: Sztokholm

Powierzchnia: 438 575,8 km2

Liczba mieszkańców: 9 644 864 (2014 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 1,9 % (2014 r.)

PKB: 420,849 mld EUR (2013 r.)

Język urzędowy: szwedzki

Ustrój polityczny: monarchia parlamentarna

W UE od: 1 stycznia 1995 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 20

Waluta: korona szwedzka (SEK)

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Szwecja jest członkiem strefy Schengen od 25 marca 2001 r.

Przewodnictwo w Radzie: Szwecja dwukrotnie sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE: w 2001 r. i w 2009 r.

Szwecja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 20 posłów ze Szwecji. Więcej informacji o szwedzkich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Szwecji svenska     

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele szwedzkiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty szwedzkiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2001 r., lipiec–grudzień 2009 r.

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Komisja Europejska

Szwedzką komisarz w Komisji Europejskiej jest Cecilia Malmström English, która odpowiada za handel.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Szwecji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Szwecja ma 12 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Szwecja ma 12 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Szwecja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Szwecji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Szwecja wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Szwecja a budżet UE w 2014 r.:

  • Łączne wydatki UE w Szwecji: 1,661 mld EUR
  • Łączne wydatki UE jako % szwedzkiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,38 %
  • Łączny wkład Szwecji do budżetu UE: 3,769 mld EUR
  • Wkład Szwecji do budżetu UE jako % szwedzkiego DNB: 0,87 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Szwecji

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Szwecję wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Szwecja się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Szwecja – informacje praktyczne