You are here:

L-Isvezja

L-Isvezja

L-Isvezja għandha l-akbar popolazzjoni fost il-pajjiżi Nordiċi u bħala daqs hi t-tielet l-akbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Fil-Punent, l-Isvezja hi separata minn man-Norveġja b’muntanji u hi konnessa fin-Nofsinhar bi triq u b'pont tal-ferrovija mad-Danimarka.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Isvezja fl-2012 kienu relatati mal-amministrazzjoni pubblika, mad-difiża, mal-edukazzjoni, mas-saħħa tal-bniedem u mal-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (23.9%), mal-industrija (19.9%) u mal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, mat-trasport, mal-akkomodazzjoni u mas-servizzi tal-ikel (17.6%).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Isvezja huma n-Norveġja, il-Ġermanja u r-Renju Unit, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni tagħha huma l-Ġermanja, in-Norveġja u d-Danimarka.

Kapitali: Stokkolma

Daqs ġeografiku: 438 575.8 km2

Popolazzjoni: 9 482 855 (2012)

Popolazzjoni bħala % tal-popolazzjoni totali tal-UE: 1.9% (2012)

PDG: € 407.820 biljun (2012)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: Svediż

Sistema politika: monarkija parlamentari kostituzzjonali

Pajjiż membru tal-UE minn: 1 ta' Jannar 1995

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 20

Munita: SEK Krona Svediża

Membru taż-żona Schengen? Iva, membru taż-Żona Schengen mid-25 ta' Marzu 2001.

Presidenza tal-Kunsill: L-Isvezja kellha l-presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE darbtejt bejn l-2001 u l-2009.

L-Isvezja fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 20 membru fil-Parlament Ewropew mill-Isvezja. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fl-Isvezja svenska     

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Svediż, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Svediżi:

Jannar-Ġunju 2001 | Lulju-Diċembru 2009

Aktar dwar il-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Isvezja għall-Kummissjoni Ewropea hi Cecilia Malmström English, li hi responsabbli għall-Kummerċ.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fl-Isvezja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Isvezja għandha 12-il rappreżentant English fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat tar-Reġjuni

L-Isvezja għandha 12-il rappreżentant English fil-Kumitat tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza għall-UE

L-Isvezja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħal “ambaxxata għall-UE” tal-Isvezja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus l-Isvezja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Analiżi tal-finanzi tal-Isvezja mal-UE fl-2012:

  • Infiq totali tal-UE fl-Isvezja: € 1.566 biljun
  • Infiq totali tal-UE bħala % tal-DNG tal-Isvezja: 0.37 %
  • Kontribuzzjoni totali Svediża għall-baġit tal-UE: € 3.289 biljun
  • Kontribuzzjoni tal-Isvezja għall-baġit tal-UE bħala % tad-DNG tagħha: 0.79 %

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Progetti ffinanzjati mill-UE fl-Isvezja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fl-Isvezja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif l-Isvezja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku