You are here:

Švedska

Švedska

Švedska od svih nordijskih zemalja ima najveći broj stanovnika, a površinom je treća po veličini u Europskoj uniji. Švedska je na zapadu od Norveške odijeljena planinskim lancem, a na jugu je cestovnim i željezničkim mostom spojena sa Danskom.

Najvažniji sektori švedskoga gospodarstva u 2014. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (24,5 %), industrija (19,7 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet i usluge smještaja i prehrane (17,4 %).

Najvažniji izvozni partneri Švedske jesu Norveška, Njemačka i Ujedinjena Kraljevina, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Norveška i Nizozemska.

Glavni grad: Stockholm

Površina: 438 574 km2

Broj stanovnika: 9 747 355 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 1,9 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 444,235 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: švedski

Politički sustav: parlamentarna ustavna monarhija

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1995.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 20

Valuta: švedska kruna (SEK)

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 25. ožujka 2001.

Predsjedanje Vijećem: Švedska je dvaput preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a – 2001. i 2009.

Švedska u Europskoj uniji

Europski parlament

Švedska ima 20 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Švedskoj svenska      

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici švedske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi švedskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2001. | srpanj – prosinac 2009.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Europska komisija

Cecilia Malmström English povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Švedska, a zadužena je za trgovinu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Švedskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Švedska ima 14 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Švedska ima 12 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Švedska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća švedskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Švedska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Švedske i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Švedskoj: 1,691 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Švedskoj izražena kao postotak švedskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,38 %
  • ukupni doprinos Švedske proračunu EU-a: 3,828 milijardi EUR
  • doprinos Švedske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,86 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Švedskoj financira EU

Novcem koji Švedska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Švedsku.

Praktične informacije