You are here:

Sverige

Sverige

Sverige er det nordiske lande med den største befolkning og det tredjestørste land i EU med hensyn til areal. Sverige er adskilt fra Norge mod vest af bjerge og mod syd forbundet til Danmark med vej- og jernbanebro.

I 2014 var de vigtigste sektorer i Sveriges økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (24,5 %), industri (19,7 %) samt engros- og detailhandel, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (17,4 %).

Sveriges største eksportpartnere er Norge, Tyskland og Storbritannien, mens landets største importpartnere er Tyskland, Norge og Holland.

Hovedstad: Stockholm

Areal: 438 574 km2

Befolkningstal: 9 747 355 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 1,9 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 444,235 milliarder EUR (2015)

Officielle EU-sprog: Svensk

Styreform: Parlamentarisk konstitutionelt monarki

EU-medlemsland siden: 1. januar 1995

Pladser i Europa-Parlamentet: 20

Valuta: Svenske kroner (SEK)

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 25. marts 2001

Formandskab for Rådet: Sverige har haft EU-formandskabet to gange, nemlig i 2001 og i 2009.

Sverige i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 20 svenske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Sverige svenska      

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den svenske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for svenske formandskaber:

Januar-juni 2001 | Juli-december 2009

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europa-Kommissionen

Sverige har udnævnt Cecilia Malmström English som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for handel.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Sverige

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sverige har 14 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Sverige har 12 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Sverige kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "svensk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Sverige, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Sveriges finanser i relation til EU i 2014:

  • Samlede EU-udgifter i Sverige: 1,691 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Sveriges bruttonationalindkomst (BNI): 0,38 %
  • Samlet svensk bidrag til EU-budgettet: 3,828 mia. euro
  • Sveriges bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,86 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Sverige

De penge, som Sverige betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Sverige.

Praktiske oplysninger