You are here:

Швеция

Швеция

Швеция има най-голямо население сред скандинавските страни и е на трето място по площ в Европейския съюз. На запад Швеция е отделена от Норвегия с планини, а на юг е свързана с комбиниран автомобилен и железопътен мост с Дания.

Най-важните сектори на шведската икономика през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (24,5 %), промишлеността (19,7 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,4 %).

Швеция изнася най-много стоки в Норвегия, Германия и Обединеното кралство, а най-много внася от Германия, Норвегия и Нидерландия.

Столица: Стокхолм

Площ: 438 574 км2

Население: 9 747 355 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,9 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 444,235 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: шведски

Политическа система: парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1995 г.

Места в Европейския парламент: 20

Валута: Шведска крона (SEK)

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Председателство на Съвета: Швеция е била председател на Съвета на ЕС два пъти — през 2001 г. и 2009 г.

Швеция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 20 членове от Швеция. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Швеция svenska      

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на шведското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на шведските председателства:

януари — юни 2001 г. юли — декември 2009 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Швеция комисар в Европейската комисия е Сесилия Малмстрьом English , която отговаря за търговията.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Швеция

Европейски икономически и социален комитет

Швеция има 14 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Швеция има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Швеция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Швеция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Швеция?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Швеция с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,691 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Швеция: 0,38 %
  • Обща вноска на Швеция в бюджета на ЕС: 3,828 милиарда EUR
  • Вноска на Швеция в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,86 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Швеция

Средствата, които Швеция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Швеция се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация