You are here:

Španielsko

Španielsko

Vnútrozemiu Španielska, ktoré leží na Pyrenejskom polostrove, dominujú vysoké náhorné plošiny a pohoria ako Pyreneje a Sierra Nevada. Na severe susedí s Francúzskom a Andorrou a na západe s Portugalskom. Súčasťou Španielska sú aj Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne a dve autonómne exklávy v Severnej Afrike: Ceuta a Melilla.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Španielska v roku 2014 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (24,1 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (18,6 %) a priemysel (17,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Španielska sú Francúzsko, Nemecko a Portugalsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Francúzsko a Čína.

Hlavné mesto: Madrid

Zemepisná rozloha: 505 944 km2

Obyvateľstvo: 46 449 565 (2015) 

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 9,1 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 1,081 bilióna EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: španielčina

Politický systém:  parlamentná konštitučná monarchia

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1986

Počet poslancov v Európskom parlamente: 54

Mena: Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 26. marec 1995.

Predsedníctvo Rady: Španielsko v období rokov 1989 až 2010 predsedalo Rade EÚ spolu 4-krát.

Španielsko v EÚ

Európsky parlament

Španielsko má v Európskom parlamente 54 poslancov. Poslanci EP za Španielsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Španielsku español

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia španielskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Španielska:

január až jún 1989 | júl až december 1995 | január až jún 2002 | január až jún 2010

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Španielsko do Európskej komisie je Miguel Arias Cañete English , ktorý je zodpovedný za oblasť klímy a energetiku.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Španielsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Španielsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 24 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Španielsko má vo Výbore regiónov 21 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Španielsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Španielska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Španielska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Španielska s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ v Španielsku – 11,539 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % španielskeho hrubého národného dôchodku (HND) – 1,10 %
  • Celkový príspevok Španielska do rozpočtu EÚ – 9,978 miliardy EUR
  • Príspevok Španielska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,95 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Španielsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Španielska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Španielsko využíva finančné prostriedky EÚ Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktické informácie o Španielsku