You are here:

Spanien

Spanien

Det spanske fastland på den iberiske halvø domineres af højsletter og bjergkæder som Pyrenæerne og Sierra Nevada. Mod nord grænser Spanien op til Frankrig og Andorra og mod vest til Portugal. Spanien omfatter også Balearerne i Middelhavet, De Kanariske Øer i Atlanten og to selvstyrende enklaver i Nordafrika: Ceuta og Melilla.

I 2014 var de vigtigste sektorer i den spanske økonomi engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (24,1 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (18,6 %) samt industri (17,5 %).

Spaniens største eksportpartnere er Frankrig, Tyskland og Portugal, mens landets største importpartnere er Tyskland, Frankrig og Kina.

Hovedstad: Madrid

Areal: 505 944 km2

Befolkningstal: 46 449 565 (2015) 

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 9,1 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 1,081 billioner EUR (2015)

Officielle EU-sprog: Spansk

Politisk system: parlamentarisk konstitutionelt monarki

EU-medlemsland siden: 1. januar 1986

Pladser i Europa-Parlamentet: 54

Valuta: Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 26. marts 1995

Formandskab for Rådet: Spanien har haft EU-formandskabet 4 gange mellem 1989 og 2010.

Spanien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 54 spanske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Spanien español

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den spanske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for spanske formandskaber:

Januar-juni 1989 | Juli-december 1995 | Januar-juni 2002 | Januar-juni 2010

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europa-Kommissionen

Spanien har udnævnt Miguel Arias Cañete English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for klima og energi.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Spanien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Spanien har 24 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og den sociale situation i medlemslandene.

Regionsudvalget

Spanien har 21 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Spanien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Spaniens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Spanien, og hvor mange bidrager landet med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Opdeling af Spaniens finanser i relation til EU i 2014:

  • EU's samlede udgifter i Spanien – 11,539 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Spaniens bruttonationalindkomst (BNI) – 1,10 %
  • Spaniens samlede bidrag til EU's budget – 9,978 milliarder EUR
  • Spaniens bidrag til EU's budget som % af landets BNI – 0,95 %

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Spanien

De penge, som Spanien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Spanien Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktiske oplysninger