You are here:

Испания

Испания

Високи плата и планински вериги като Пиренеите и Сиера Невада заемат по-голяма част от вътрешността на Испания, която е разположена на Иберийския полуостров. На север тя граничи с Франция и Андора, а на запад с Португалия. В територията на Испания са включени и Балеарските острови в Средиземно море, Канарските острови в Атлантическия океан и две автономни територии извън държавните граници – Сеута и Мелила.

Най-важните сектори на испанската икономика през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството (24,1 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (18,6 %) и промишлеността (17,5 %).

Испания изнася най-много стоки във Франция, Германия и Португалия, а най-много внася от Германия, Франция и Китай.

Столица: Мадрид

Площ: 505 944 км2

Население: 46 449 565 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 9,1 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 1,081 трилиона EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: испански

Политическа система: парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1986 г.

Места в Европейския парламент: 54

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: Испания е била начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС 4 пъти между 1989 и 2010 г.

Испания в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 54 членове от Испания. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Испания español

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на испанското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на испанското председателство:

януари — юни 1989 г. | юли — декември 1995 г. | януари — юни 2002 г. | януари — юни 2010 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Испания комисар в Европейската комисия е Мигел Ариас Канете English , който отговаря за климата и енергетиката.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Испания

Европейски икономически и социален комитет

Испания има 24 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Испания има 21 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Испания поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Испания в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Испания?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Испания с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства – 11,539 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Испания – 1,10 %
  • Обща вноска на Испания в бюджета на ЕС – 9,978 милиарда EUR
  • Вноска на Испания в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД – 0,95 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Испания

Средствата, които Испания внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Испания се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация