You are here:

Испания

Испания

Високи плата и планински вериги като Пиренеите и Сиера Невада заемат по-голяма част от вътрешността на Испания, която е разположена на Иберийския полуостров. На север тя граничи с Франция и Андора, а на запад с Португалия. В територията на Испания са включени и Балеарските острови в Средиземно море, Канарските острови в Атлантическия океан и две автономни територии извън държавните граници – Сеута и Мелила.

Най-важните сектори на испанската икономика през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството (24,1 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (18,6 %) и промишлеността (17,5 %).

Испания изнася най-много стоки във Франция, Германия и Португалия, а най-много внася от Германия, Франция и Китай.

Столица: Мадрид

Площ: 505 970 км2

Население: 46 507 760 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 9,2 % (2014 г.)

БВП: 1,058 трилиона EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: испански

Политическа система: парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1986 г.

Места в Европейския парламент: 54

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: Испания е била начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС 4 пъти между 1989 и 2010 г.

Испания в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 54 членове от Испания. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Испания español

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на испанското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на испанското председателство:

януари — юни 1989 г. | юли — декември 1995 г. | януари — юни 2002 г. | януари — юни 2010 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Испания комисар в Европейската комисия е Мигел Ариас Канете English , който отговаря за климата и енергетиката.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Испания

Европейски икономически и социален комитет

Испания има 24 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Испания има 21 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Испания поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Испания в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Испания?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Испания с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства – 13,752 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от испанския БНД – 1,36 %
  • Обща вноска на Испания в бюджета на ЕС – 10,376 милиарда EUR
  • Вноска на Испания в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД – 1,02 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Испания

Средствата, които Испания внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Испания се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация