You are here:

Szlovénia

Szlovénia

Szlovénia Közép-Európa déli részén fekszik, nyugaton Olaszországgal, északon Ausztriával, délen Horvátországgal, északkeleten pedig Magyarországgal határos. Az ország északi részén az Alpok hegyláncai, délen–délnyugaton pedig a Dinári-hegység határozza meg a táj arculatát, jellegzetes mészkőbarlangjaival és festői szurdokaival. Szlovénia 43 km hosszú partszakasszal rendelkezik az Adriai-tengeren.

2014-ben a szlovén gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (27,1 %), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,4 %), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (17,0 %).

Szlovénia fő kereskedelmi partnerei (mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében): Németország, Olaszország és Ausztria.

Főváros: Ljubljana

Terület: 20 273 km2

Népesség: 2 061 085 (2014)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 0,4 % (2014)

Bruttó hazai termék (GDP): 37,246 milliárd EUR (2014)

Hivatalos uniós nyelv(ek): szlovén

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 8

Pénznem: Euró. (Szlovénia 2007. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: Szlovénia 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség:  Szlovénia eddig egyszer, 2008-ben töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

Szlovénia az EU-ban

Európai Parlament

Szlovénia nyolc képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a szlovén választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Irodája Szlovéniában slovenščina

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a szlovén kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A szlovén soros elnökség időszaka(i):

2008. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Deutsch français English .

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szlovén tagja Violeta Bulc English , aki a közlekedésért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Szlovéniai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Szlovéniának hét tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Szlovéniának hét képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Szlovénia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Szlovénia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2013-es uniós költségvetés sarokszámai Szlovénia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Szlovéniában: 0,814 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a szlovén bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,32 %
  • Szlovénia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,368 milliárd EUR
  • Szlovéniának az uniós költségvetésbe történő befizetései a szlovén GNI-hez viszonyítva: 1,05 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Szlovéniában

A tagállamok, így a Szlovénia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Szlovénia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók