You are here:

Szlovénia

Szlovénia

Szlovénia Közép-Európa déli részén fekszik, nyugaton Olaszországgal, északon Ausztriával, délen Horvátországgal, északkeleten pedig Magyarországgal határos. Az ország északi részén az Alpok hegyláncai, délen–délnyugaton pedig a Dinári-hegység határozza meg a táj arculatát, jellegzetes mészkőbarlangjaival és festői szurdokaival. Szlovénia 43 km hosszú partszakasszal rendelkezik az Adriai-tengeren.

2014-ben a szlovén gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (27,1 %), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,4 %), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (17,0 %).

Szlovénia fő kereskedelmi partnerei (mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében): Németország, Olaszország és Ausztria.

Főváros: Ljubljana

Terület: 20 273 km2

Népesség: 2 062 874 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 0,4 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 38,543 milliárd EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): szlovén

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 8

Pénznem: Euró. (Szlovénia 2007. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: Szlovénia 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség:  Szlovénia eddig egyszer, 2008-ben töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

Szlovénia az EU-ban

Európai Parlament

Szlovénia nyolc képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a szlovén választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Irodája Szlovéniában slovenščina

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a szlovén kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A szlovén soros elnökség időszaka(i):

2008. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szlovén tagja Violeta Bulc English , aki a közlekedésért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Szlovéniai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Szlovéniának 7 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Szlovéniának 7 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Szlovénia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Szlovénia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Szlovénia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Szlovéniában: 1,142 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a szlovén bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 3,12 %
  • Szlovénia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,327 milliárd EUR
  • Szlovéniának az uniós költségvetésbe történő befizetései a szlovén GNI-hez viszonyítva: 0,89 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Szlovéniában

A tagállamok, így a Szlovénia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Szlovénia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók